За нас


Издателство „Авалон” е основано през 1997 г., като от самото начало е специализирано в издаването на научна литература, първоначално в областта на правните науки, а след това и в голяма част от хуманитаристиката. За тези 16 години са издадени голям брой научни трудове, сред които основни учебни курсове, на които и до днес почива обучението на студентите.

За сравнително краткото време на своето съществуване сме издали и редица сериозни, тясно специализирани трудове на млади университетски преподаватели и научни сътрудници в Българска академия на науките, с което сме подпомогнали тяхното научно и академично израстване.