Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Сборник казуси по гражданскоправни науки

Промоция
Настоящият сборник съдържа казуси, по-голямата част от които са давани на писмени държавни изпити по гражданскоправни науки с одобрението на съответните комисии за провеждането на такъв вид изпити.

Автор: Гергана Боянова
Издателство: Авалон
Година: 2012
ISBN: 9789549704266
Брой страници: 216

Цена: 11.20 лв. Стара цена: 14.00 лв.

КУПУВАМ

Настоящият сборник съдържа казуси, по-голямата част от които са давани на писмени държавни изпити по гражданскоправни науки с одобрението на съответните комисии за провеждането на такъв вид изпити. Книгата е разделена на две части, като в първата са изложени 33 казуса с конкретно зададени към тях въпроси и приложена съдебна практика. Във втората част са представени в цялост съдебните решения от посочената практика, подредени по хронологичен ред, за да може ползващият сборника да се ориентира по-лесно в търсенето на съответното решение от съдебната практика. Целта на сборника е да помогне на студентите в тяхната подготовка за явяване както на държавни изпити, така и на различни видове състезания за решаване на казуси по гражданскоправни науки, които в последните години се организират на междууниверситетско ниво и станаха особено популярни. Предложените казуси биха представлявали интерес и за завършилите юристи при подготовката им за конкурс за адвокати и магистрати, както и за преподавателите в юридическите факултети. Сборникът се основава на концепцията да се даде възможност на читателя да реши съответния казус с помощта на приложената към него съдебна практика, чрез прилагане на собствените си теоретични познания и използването на съответните нормативни източници. Необходимо е да се подчертае, че подбраната от съставителя на сборника съдебна практика не претендира за изчерпателност на относимите съдебни решения. Тя е посочена само като ориентир при изготвяне на отговорите на някои от въпросите към казусите.