Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Нови изследвания по история на реториката

 
Текстовете, които предлагаме на читателя, са произнесени в по-голямата си част по повод на ХVІ конференция на Международната асоциация по история на реториката, която се състоя между 24-28 юли 2007 г. в Страсбург.

Автор: Лоран Перно, Лилия Методиева
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година: 2010
ISBN: 978-954-07-3053-0
Брой страници: 564

Цена: 23.00 лв.

КУПУВАМ

Съдържание:
Първа част. Реторика и история
1. Теоретически въпроси
История на реториката в съвременна Европа - Марк Фюмароли
Реторика на елементарните единици и реторика на вълновото движение - Сунг-Джи Йон
Реторически аспекти на историческия дискурс - Донка Александрова
Реторика на симулакрума: исторически аналогии - Андрей Рождественский
Преводът като реторическо и граматическо упражнение - Франциско Чико Рико
2. Гръко-римска античност
Силата на речта в Горгиевата Възхвала на Елена - Нам-Дух Ким
Да рисуваш или да пишеш речи? Платон, Алкидам и Изократ за логографията - Мари-Пиер Ноел
Прозрачност и доверие в античната реторика и поетика - Харви Юнис
Речта на трибуна Лициний Мацер пред плебеите (Салустий, Истории) - Мартин Шасиние
Цицерон и софистите - Робърт Гейнс
Цицерон като алегория: метаморфозирането на историческата личност в парадигма на римското красноречие - Габриела Морети
Декламации и историография в IV в. сл. Хр. - Гуалтиеро Калболи
Кръвосмешението в римските декламации - Бе Брейж
Хармонията на знанието: от реторичния до музикалния модел - Флоранс Малом
3. Нова и съвременна епоха
История на руската реторика: източници, идеи, автори - Владимир И. Анушкин
Военната реторика в Русия - ЧеславДалецкий
Ораторът Анри III, един нов галски Херакъл - Клод ла Шарите
Жан-Жак Русо и фигурите, приети буквално - Нанин Шарбонел
Смесването на гражданското републиканство, изисканата култура и християнството в Лекциите по реторика и литература от Хю Блеър - Артър Уолцър
Реториката срещу реториката: авангардният манифест - П. М. Мехтонен
Втора част. Реторика и религия
1. Проблематиката на религиозното слово
Реториката на религията
Лоран Перно Падение и възход на религията и на реториката - Луиджи Спина
Речта, вярата и красотата: Гърция, Рим и средновековното християнство - Ален Мишел
Оратори в черно: бенедиктинските монаси и възраждането на реториката в средновековен Оксфорт. - Мартин Камарго
За китайската религиозна реторика - Ру-донг Чен
Полезното, почтеното и сакралното: реторическите топоси
и религиозната принуда - Майкъл Леф
2. Начини на говорене за боговете и на боговете
Боговете в творчеството на атическите оратори - Майкъл Едуардс
Божествен съд - доказателствени средства - фигури на стила. Функция
и стойност на клетвата в античната реторика - Манфред Краус
„Свещеното слово" (hieros logos) като форма на религиозна реторика
в Гръцката античност - Мина Тасева
Влиянието на будистката легенда върху романа на Варлаам и Йоасаф:
реторически и религиозни способи на убеждаване - Хеон Ким
3. Реторически прочити на Библията
Реториката на св. Павел и терминологията от Кумран - Марк Филоненко
Защо Трактат по библейска реторика! - Ролан Мейне
Реторическа подредба (dispositio) в Коринтяни, 11, 2-16 и въпросът
за булото - Славомир Торбус
Един реторически поглед върху ораторството и аргументацията
в Книга на Йов - Величко Руменчев
Библейското красноречие (elocutio) в Англия от XVII век - Лоурънс Грийн
4. Теория и практика на проповедите
Значението на произнасянето (pronuntiatio) в Църковната реторика (1576)
на монаха Луис де Гранада - Алфонсо Мартин Хименес
Напредъкът на Бънян и застоят на Гленвил: разказ и стазис в английската
религиозна реч от късните години на XVII век - Джамийла Лейрс
„Неподходяща тема": религията и красноречието през Новото време
в Британия - Дон Пол Абът
Омилетика и реторика: проповедното учение на Херман Херинг - Грегор Каливода
5. Религията и политическото слово
„Теология на освобождението" и нейните традиции в Полша: Църквата, политиката и реториката през 1981-1989 г - Якоб Личански
Държавата църква в огледалото на парламентарната реторика- Лилия Методиева