Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Ораторското изкуство на древния Изток

Изчерпан
Книгата е посветена на същността и общата характеристика на ораторското изкуство и преди всичко на най-древните сведения за ораторско изкуство и реторика. В този смисъл заглавието „Ораторското изкуство на древния Изток” отразява поантата на изследването,

Автор: Величко Руменчев
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година: 2004
ISBN: 954-07-1900-3
Брой страници: 520

Цена: 18.00 лв. Стара цена: 20.00 лв.

Използвани са основните, недостатъчни като количество, но достатъчно достоверни източници на ораторски текстове – епосът, свещените книги на човечеството, надписи върху кости, черупки на костенурки, глинени плочки, каменни стели, папируси, стени на храмове и гробници.
Разгледани са родове и видове ораторско изкуство, които въпреки своята многопосочна специфика, по цели, функции, а в значителна степен и по подхода към аудиторията, по характера на аргументирането, а в редица случаи дори и по стила си не се различават съществено от господстващата в Античността класификация на ораторската реч: политическа, съдебна и епидейктическа.