Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Вещно право. Учебно помагало

Промоция
Книгата е учебно ръководство с практическа насоченост, което съдържа 25 казуса с приложимата към тях съдебна практика.

Автор: Гергана Боянова
Издателство: Авалон
Година: 2014
ISBN: 978-954-9704-32-7
Брой страници: 248

Цена: 12.00 лв. Стара цена: 15.00 лв.

КУПУВАМ

Настоящото учебно ръководство (помагало) е предназначено да послужи за нуждите най-вече на студентите, изучаващи дисциплината „Вещно право“ в Юридическите факултети към Висшите учебни заведения. Но неговата цел е и да подпомогне отделните преподаватели по дисциплината при провеждане на семинарните занятия и кръжоци по вещно право.
Помагалото е структурирано в три раздела, като всеки от тях има своето конкретно предназначение.
Първият раздел е разделен на теми, всяка от които има три части. Първата част обхваща план на разглежданата тема, като са посочени само основните акценти. Втората част представлява подробна разработка на тематичния план и включва понятия и дефиниции, свързани с изучаваната материя. Третата част съдържа казуси, които са изцяло с практическа насоченост и дава възможност на студентите да приложат придобитите теоретични знания при формулиране на отговорите на поставените въпроси. Към всеки един от казусите са посочени приложимите нормативни разпоредби и решенията от относимата към съответната тема съдебна практика с цел студентите по специалност „право“ да се научат да ги анализират и прилагат.
Вторият раздел от учебното ръководство съдържа пълните текстове на решенията от избраната от автора съдебна практика, която е посочена последователно към всеки от казусите по отделните теми. Така студентите (читателите) ще могат максимално лесно да се ориентират при нейното използване и прилагане при решаване на практическите задачи.
Третият раздел от настоящото помагало е посветен на препоръчителната литература, която е разделена на основна (приложима към всички теми, разгледани в помагалото) и на допълнителна, която е посочена към всяка една от темите поотделно.