Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Вещно право

Промоция
Настоящото осмо издание е преработено и допълнено с оглед промените в нормативните актове към м. Октомври, 2014 г. и развитието на доктрината и съдебната практика в тази област.

Автор: Георги Боянов
Издателство: Авалон
Година: 2014
ISBN: 978-954-9704-34-1
Брой страници: 504

Цена: 20.00 лв. Стара цена: 25.00 лв.

КУПУВАМ

Тази книга обхваща основните въпроси от системата на българското вещно право – общо учение за вещите, видовете вещни права, способите за тяхното придобиване и защита, владението и вписванията в имотния регистър. В нея е направено обобщение на съвременните научни постижения и на съдебната практика в областта на вещното право. Материята е съобразена с учебните програми и хорариума на едноименната учебна дисциплина, която се изучава в юридическите факултети на висшите училища и затова може да се ползва като учебник по вещно право. Тя е предназначена преди всичко за студенти – юристи, но би представлявала интерес и за практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси, както и за широк кръг граждани, поради достъпния стил на изложението.