Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Еднолични търговски дружества

 

Автор: Георги Стефанов
Издателство: ИК "Труд и право"
Година: 2015
ISBN: 978-954-608-223-7
Брой страници: 416

Цена: 17.90 лв. Стара цена: 19.80 лв.

КУПУВАМ

Книгата разглежда правното положение, икономическите и управленските проблеми на двата най-разпространени вида капиталови търговски дружества у нас – ЕООД и ЕАД. Изследвани са общи за тях корпоративни и организационни въпроси. Анализирани са създаването, управлението и представителството им. Представени са хипотезите на тяхното преобразуване, прекратяване и ликвидация. Специално внимание е обърнато на дружествата с държавно и общинско участие в капитала. Анализирана е практиката на българските съдилища и на Съда на Европейския съюз.